Chúng tôi thường được hỏi khi nào sử dụng Đầu báo khói và khi nào sử dụng thiết bị dò nhiệt. Cả hai loại thiết bị này có thể phát hiện ra lửa, nhưng các sản phẩm này thực sự được thiết kế để phục vụ các nhu cầu khác nhau:

Đầu báo nhiệt nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản bằng cách phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ do lửa gây ra.
Đầu báo khói được dự định để bảo vệ con người và tài sản bằng cách tạo ra một báo động khi có khói, thường là trước khi có sự phát triển của ngọn lửa. Mọi người cần thời gian để phản ứng, và mỗi giây là rất quan trọng trong một sự kiện hỏa hoạn thực tế.

Khi nói đến việc bảo vệ con người, điều quan trọng là phải cảnh báo cho mọi người trong tòa nhà trước khi khói tích tụ. Một số loại lửa thường cháy âm ỉ hoặc cháy rất chậm mà không có ngọn lửa được nhìn thấy. Việc đốt cháy từ từ gây ra sự cháy không hoàn toàn, do đó tạo ra nhiều khói, carbon monoxide và các khí độc khác. Các đám cháy dạng này cũng tạo ra nhiệt rất ít, làm cho chúng khó phát hiện bằng các Đầu báo nhiệt. Khi có các thiệt hại về người trong khi hỏa hoạn, thủ phạm gần như luôn luôn là khói và các khí độc như CO: không phải là lửa hoặc nhiệt độ từ đám cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0908.588.580